kursy adr rybnik

PYTANIA jakie zapamiętałem z egzaminów na adr wszystkich klas w woj.śląskim

Jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 7,5 tony powinna być wyposażona w dwie gaśnice :

a) o łącznej  zawartości 16 kg

b) o łącznej  zawartości 11 kg

c)  o łącznej  zawartości 12 kg przy  czym co najmniej jedna powinna być nie mniejsza niż 6 kg 

odp.c

Zakazy ładowania razem do jednego pojazdu dotyczą

a)tylko kontenerów i pojazdów krytych

b) załadunku do kontenera sztuk przesyłki zawierających materiały klasy 1 z nalepką 1.4 i  grupą  zgodności B ze sztukami przesyłki zawierających  materiały klasy 1 z nalepką 1.4 i grupą zgodności

c) towarów klasy 3 oraz materiałów utleniających klasy 5.1 (kodu klasyfikacyjnego OF)

ODP.b

www.piszczekszkolenia.pl testy adr www.kursyadr.com